English I
Toplum Temelli Risk Tespit Eğitimi

Hayata Destek, afet risk yönetimi alanında çalışan bir kuruluş olarak Türkiye’de toplum temelli afet risk yönetimi projelerine zemin oluşturacak bu eğitim ile yerel ölçekte tehlikeleri anlamak, zarar görebilirlik derecelerini ölçerek afet risk haritaları çıkartmak ve risk azaltmaya yönelik fikir ve stratejilerin oluşturulmasını hedefler.

Ayrıca Hayata Destek bu eğitimle, 2005 yılında Pakistan’ın Keşmir Bölgesi'nde meydana gelen depremden sonra bölgede uyguladığı geniş çaplı toplum temelli afet risk yönetimi projesinden edindiği tecrübeleri Türkiye’deki farklı paydaşlara aktarır.

Afet riski azaltma ve iklim değişikliği adaptasyonu konusunda projelerin geliştirilmesine imkân sağlayan risk tespit eğitimi, Hayata Destek’in sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da verdiği eğitimler arasındadır.

Hayata Destek, verdiği eğitimlerde yetişkin eğitimi teknikleri ve formal olmayan öğrenme araçları kullanır.