English I
 • Hakkımızda

  Hayata Destek, afet risk ve etkilerinin en aza indirilmesi için Türkiye ve çevre ülkelerde afete...

 • İlkelerimiz

  Hayata Destek, evrensel değerler üzerine oturan insani yardım ilkelerini ve prensiplerini benimser...

 • Nasıl Çalışırız

  Hayata Destek, ihtiyaç ve hak sahiplerinin yaşam kalitesini arttırmak için toplum temelli...

 • SSS

  Hayata Destek nedir? Hayata Destek, afet öncesi ve sonrası çalışan bir insani yardım kuruluşu...

 • İletişim

  Hayata Destek İstanbul Ofisi Katip Salih Sokak, No. 48/1 Koşuyolu Mahallesi 34718 Kadıköy...

Hesap Verebilirlik

Hayata Destek, aşağıda belgelerle içeriği belirlenmiş uluslararası insani yardım hukuku çerçevesinde faaliyetlerini yürütür:

■ Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu / International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi / International Committee of the Red Cross (ICRC) işbirliğinde hazırlanan “Afete Yardımda Sivil Toplum Kuruluşları ve Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Hareketi için Davranış Kuralları”

■ İnsani yardımın ana alanlarında asgari standartları geliştirmek için İnsani Müdahale İçin Yönetici Komite / Steering Committee for Humanitarian Response (SCHR) ve VOICE, ICRC ve ICVA ile InterAction tarafından başlatılan ve insanlara saygın bir yaşam sunma prensibine odaklanan “Afete Müdahalede Asgari Standartlar ve İnsani Yardım Sözleşmesi”

■ The International Advocacy Non-Governmental Organizations (IANGOs) tarafından başlatılan uluslararası sivil toplum kuruluşlarının uzmanlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik üzerine taahhütlerini içeren “Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Hesap Verebilirlik Tüzüğü”.

Değerlendirme Kriterlerimiz

Hayata Destek’te değerlendirme çalışmaları hem kurumsal öğrenme hem de proje etkisi ölçmek ve dolayısıyla hesap verebilmek için yapılır.

Değerlendirme çalışmaları sırasında zayıf noktaların geliştirilmesi gerektiği üzerine öneriler getirirken yapıcı sorgulama (appreciative inquiry) yaklaşımıyla olumlu proje etkilerine yoğunlaşarak “iyi uygulama” örnekleri ortaya çıkarmaya özen gösterir.

Hayata Destek değerlendirme çalışmalarını uluslararası düzeyde standart kabul edilen OECD/DAC (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı/Kalkınma Yardımları Komitesi - Organization for Economic Cooperation and Development / Development Assistance Committee) kriterlerini kullanarak yürütür.

Bunlara ilave olarak Hayata Destek, insani yardım projelerini toplumsal cinsiyet, Sphere Standartları ile bütüncüllük (coherence) ve kapsam (coverage) eksenlerinde değerlendiren ALNAP kriterlerini de kullanır.

Hibe Kriterlerimiz

Hayata Destek tarafından yönetilen hibe programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde kullanılan kriterler şöyle belirlenmiştir:

■ Yeterlilik (Eligibility)

■ Kurumsal kapasite (Hayata Destek tarafından geliştirilmiş özel bir araç ile ölçülüyor)

■ Projenin hedef topluluk üzerinde yaratacağı etki ve uygunluk

■ Proje yaklaşımı ve ölçülebilir sonuçlar

■ Projenin sürdürülebilirliği

■ Kaynakların verimli kullanımı