English I
 • Hakkımızda

  Hayata Destek, afet risk ve etkilerinin en aza indirilmesi için Türkiye ve çevre ülkelerde afete...

 • Nasıl Çalışırız

  Hayata Destek, ihtiyaç ve hak sahiplerinin yaşam kalitesini arttırmak için toplum temelli...

 • Hesap Verebilirlik

  Hayata Destek, aşağıda belgelerle içeriği belirlenmiş uluslararası insani yardım hukuku...

 • SSS

  Hayata Destek nedir? Hayata Destek, afet öncesi ve sonrası çalışan bir insani yardım kuruluşu...

 • İletişim

  Hayata Destek İstanbul Ofisi Katip Salih Sokak, No. 48/1 Koşuyolu Mahallesi 34718 Kadıköy...

İlkelerimiz

Hayata Destek, evrensel değerler üzerine oturan insani yardım ilkelerini ve prensiplerini benimser.VAN DEPREMİ: Yardım Malzemesi Dağıtımı

 • 1 İnsanlık

Tüm insanlar eşit hak ve fırsatlara sahiptir.  Afetten zarar görmüş herkesin eşit şekilde yardım ve destek alma hakkına inanırız.

 • 2 Ayrım gözetmemek

İnsani yardımı ihtiyaç ve hak temelli sağlarız.  Din, dil ve millet ayrımı yapmayız.

 • 3 Tarafsızlık
  Çalıştığımız bölgelerdeki çatışmalarda taraf tutmayız.  Siyasi, etnik, dini ve ideolojik inançlar konusunda bildirim yapmayız.

 • 4 Bağımsızlık
  Afet müdahale planımızı kendi ihtiyaç belirleme sonuçlarımıza göre oluştururuz.  Yardım önceliğimizi asla siyasi, ekonomik ve askeri faydalara göre belirlemeyiz.

 • 5 Hesap Verebilirlik
  Bireyler, topluluklar, ortaklar ve devletler dahil tüm paydaşlara hesap verme sorumluluğu taşırız.

 

"IFRC/ICRC Afete Yardımda Sivil Toplum Kuruluşları ve Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Hareketi için Davranış Kuralları çerçevesinde çalışırız."