English I
Kapasite Geliştirme

Hayata Destek tarafından yapılan tüm kapasite geliştirme çalışmaları yereldeki insani yardım ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal gelişimini destekler. Yerelde uygulanan projelerin uzun vadede kalitesini arttırmak için yapılan çalışmalardır.

Katılımcı proje döngüsü ve mantıksal çerçeve ile beraber kurumsal ve operasyonel kapasiteler desteklenir.

 

Kapasite Geliştirme Çalışmaları

Yerel Saha Ekipleriyle Sağlık, Güvenlik ve Emniyet Yönetimi Planlaması

Tarih: 2009-2012

Yer: Kenya (Somali, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden katılımcılar dahil), Kolombiya, Haiti ve Pakistan

 

Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarına Afet Risk Tespiti Eğitimi ve Proje Geliştirme

Tarih: 2011

Yer: Bangladeş (Hindistan ve Nepal’den katılımcılar dahil) ve Pakistan

 

Himalayalar’da İklim Değişikliği Adaptasyon Projesi için Dökümantasyon Desteği

Tarih: 2010

Yer: Hindistan / Ladakh ve Garhwal

 

Proje Planlama Desteği için Atölye Çalışması

Tarih: 2010

Yer: Sri Lanka / Colombo

Hayata Destek, katılımcı kalkınma için güçlü sivil toplumun önemine inanır.

Hayata Destek, kendi ekip üyelerinin kapasitesini sürekli geliştirir.

Hayata Destek, afetten etkilenmiş kişi ve kurumları proje yönetimi sürecinin her aşamasına dahil etmeye özen gösterir.