English I
Acil Yardım

İnsani kriz durumlarında Hayata Destek’in sağladığı acil yardımlar arasında çadır gibi barınma malzemeleri, gıda paketleri, su tedariği yanısıra battaniye, branda, soba gibi gıda dışı yardım kalemleri ve aile hijyen paketleri bulunur.

Amaç, bu acil yardım malzemelerini sağlayarak krizden etkilenmiş kişi ve toplulukların hakları olan temel gereksinimlere erişmelerine yardımcı olmak. Sphere Afete Müdahale Asgari Standartları ve İnsani Yardım Sözleşmesi, Hayata Destek müdahaleleri için önemli rehber ilkelerdir.

Acil yardım, insani kriz durumlarında ayrım gözetmeden, hesap verebilirlik ilkesine dayanarak sağlanır.

Hayata Destek acil yardım malzemesi dağıtımını ve ileriki aşama olan iyileştirme çalışmalarını katılımcı kalkınmaya zemin hazırlayacak şekilde yapar.

Acil Yardım Programı

  Acil Yardım Programı 2014 yazında  Irak’ta Sincar ve Kuzey Suriye’de Kobane’ de gerçekleşen saldırılar sonucunda Iraklı ve Suriyeli mül...

Hayata Destek, insanların eşitliğine ve eşit yardım alma hakkına inanır.