English I
Afete Hazırlık / Risk Azaltma

Hayata Destek, afet risklerinin yüksek olduğu bölgelerde afete hazırlıklı olmanın ve afet risklerinin azaltılmasının önemine inanır.

Hayata Destek’in afete hazırlık eğitimleri, risk altında bulunan bölge halkının kapasitesi geliştirilerek hayata geçirilir.  Akran eğiticiler tarafından verilen yaygınlaştırma eğitimleri, afet bilincini yükseltme ve önleme kültürünü yerleştirme çabası içinde uygulanır.

Hayata Destek afet riskini azaltma çalışmalarına risklerin tespit edilmesiyle başlar.  Hayata Destek’in toplum temelli yaptığı risk tespit çalışmaları sonucu risk azaltma projeleri planlanıp uygulanır.

Türkiye’de depremlerdeki yaralanmaların en az %50’si, ölümlerin ise %3’ü yapısal olmayan etkenlerden kaynaklanmaktadır. Bunlar eşyaların kullanımından doğan risklerdir.

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP)

 Hayata Destek Derneği, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil T...

Risk, bir tehlikenin afete dönüşme olasılığı ve yol açması beklenen olumsuz sonuçlar, kayıplardır. Risk tümüyle ortadan kaldırılamayabilir, ama azaltılabilir.

Her şeyden önce, afet önleme kültürüne geçiş yapmalıyız. Önlemek, yara sarmaktan daha insanidir ve daha ucuza mal olur.


Eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan