English I
Eğitim

Eğitim sektörünün ciddi sekteye uğradığı afetlerde Hayata Destek eğitimin tekrardan başlaması için kolaylaştırıcı rolü oynar.

Afet sonrası eğitim ve öğretim alanında yapılan projeler arasında çadır okulların kurulması, okul eşya ve malzemelerinin temini, okullarda hijyen koşullarının arttırılması, öğretmen eğitimlerinin yapılması ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi gibi projeler yer alır.

Hayata Destek’in afet sonrası eğitime yaptığı destek sayesinde çocuklar rutin hayatlarını hızlı bir şekilde kazanmış, psikolojik ve sosyal olarak desteklenmiş olurlar.  Eğitim haklarının korunmuş olması ise ayrıca önemli bir kazanım.

İlkokul Öğrencileri için Eğitim Desteği Projesi

Hayata Destek tarafından 78 adet okul çadırı ve geçici okul binasının kurulmasının ardından UNICEF eğitim ve boş zaman değerlendirme materyalleri sa...

Hayata Destek tüm bireylerin kaliteli ve uygun eğitim fırsatlarına erişimi olduğuna inanır.


INEE (Inter-Agency Network for Education in Emergencies) Standardı

Hayata Destek öğrenmenin katılımcı olduğuna inanır.


INEE (Inter-Agency Network for Education in Emergencies) Standardı