English I
Geçim Kaynağı

Hayata Destek’in bir afet sonrası uyguladığı geçim kaynaklarını geliştirme projeleri afetzede birey ve toplulukların zarar görebilirliklerini azaltma ve afetlere karşı direnç arttırmaya yönelik etkinliklerden oluşur.

Kırsal alanda meydana gelen afetler sonrası Hayata Destek’in geçim kaynaklarını canlandırmak adına uyguladığı en etkili proje tohum ile beraber ziraai alet ve araçların dağıtımıdır ki bu gıda güveliği ile ilgili önemli kazanımlar da sağlar.

Geçim kaynaklarını destekleme projeleri arasında Hayata Destek tarafından uygulanmış diğer projeler arasında İş Karşılığı Gıda, İş Karşılığı Para, tarım kalitesini arttıracak eğitimler ve küçük ölçekli işyerlerinin ve atölyelerin geri kazandırılması yer almakta.

Pakistan’da Mesleki, Teknik ve Elsanatları Becerilerini Geliştirme Eğitimleri

Hayata Destek’in Keşmir bölgesinde depremden sonra yürüttüğü bu program sayesinde toplam 258 genç erkek teknik beceriler konusunda sertifika sahibi ...

Hayata Destek, yardım malzemelerini yerelden satın alarak afet bölgesindeki ekonomiyi destekler.

Hayata Destek’in geçim kaynaklarını geliştirme projeleri afetzedelerin zarar görebilirliklerini azaltma ve afetlere karşı direnç arttırmaya yönelik etkinliklerden oluşur.