English I
Kapasite Geliştirme

Hayata Destek, afet öncesi ve sonrası uyguladığı projelerde yerel kapasiteleri geliştirerek çalışır.  Afete hazırlık ve risk azaltma konusunda yerel halkla ortaklaşa durum analizi yapılır.  Ortaya çıkan ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda projeler planlanır, uygulanır, izlenir ve değerlendirilir.

Afet sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmalarının kalıcı olması açısından yine yerel kapasite harekete geçirilerek hem daha etkili projeler uygulanır hem de afetzedelerin afetten toparlanmalarına hız verilmiş olur.

Yerel kapasiteyi geliştirmek için Hayata Destek’in uyguladığı etkinlikler arasında katılımcı proje döngüsü yönetimi ve eğitimler yer alır.

Bu şekilde Hayata Destek afetzede birey ve toplulukların afetlere karşı direncini arttırmakta katkı sağlamış olur.

İnsani Yardımın Temel İlkeleri Sertifika Programı

Hayata Destek, insani yardım alanında çalışabilecek kalifiye insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor. Amaç, Türkiye ve çevre ülkelerde meydana gelen...

Hayata Destek, afet bölgesinden ekip arkadaşlarıyla çalışarak yerel kapasiteyi harakete geçirir.