English I
Su Sağlama

İnsani kriz durumlarında ve afet sonrası iyileştirme aşamasında Hayata Destek’in sağladığı yardımlar arasında su sağlama, sanitasyon ve hijyen malzemeleri yer almakta.

Hayata Destek, temiz suya erişimin temel bir insan hakkı olmakla beraber onurlu ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olduğuna inanır.  Amaç, afet sonrası Sphere Afete Müdahale Asgari Standartlarına uygun şekilde su sağlayarak bulaşıcı hastalık riskini azaltmak.

Bir afet sonrası zamanında ve yeterli temiz suyun afet bölgesine ulaştırılmasının yanı sıra katı atık uzaklaştırma, hijyen malzemelerinin temini ve hijyen eğitimleri gibi etkinliklere yer verir.

Bu alanda temin edilen yardım malzemelerinin yanı sıra afetten etkilenmiş kişi ve toplulukların pis su, tuvalet eksikliği, hijyen pratikleri ve hastalıklar arasındaki bağı kurmalarına ve bu şekilde alışkanlıklarını değiştirmeleri hedeflenir.

Toplum Temelli Su Sağlama, Hijyen Eğitimi ve Sanitasyon Projesi

Hayata Destek’in Keşmir depreminden sonra bölgede yaptığı ihtiyaç tespit çalışmaları sonucu temiz su kaynaklarına erişim ve kanalizasyon sistemi eks...

Günlük kişi başı asgari 15 litre su


Sphere Standardı Göstergesi

En fazla 20 kişiye bir tuvalet


Sphere Standardı Göstergesi