English I
 • Hakkımızda

  Hayata Destek, afet risk ve etkilerinin en aza indirilmesi için Türkiye ve çevre ülkelerde afete...

 • İlkelerimiz

  Hayata Destek, evrensel değerler üzerine oturan insani yardım ilkelerini ve prensiplerini benimser...

 • Hesap Verebilirlik

  Hayata Destek, aşağıda belgelerle içeriği belirlenmiş uluslararası insani yardım hukuku...

 • SSS

  Hayata Destek nedir? Hayata Destek, afet öncesi ve sonrası çalışan bir insani yardım kuruluşu...

 • İletişim

  Hayata Destek İstanbul Ofisi Katip Salih Sokak, No. 48/1 Koşuyolu Mahallesi 34718 Kadıköy...

Nasıl Çalışırız

Hayata Destek, ihtiyaç ve hak sahiplerinin yaşam kalitesini arttırmak için toplum temelli çalışır.  Projelerin planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme asşamalarında faydalanıcıların katılımına önem verir.

Afetten etkilenmiş kişi ve toplulukların ihtiyaç belirleme aşamasından başlayarak tüm proje yönetim sürecine dahil edilmelerine dikkat ediyoruz.

Projenin her aşamasında toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre koruma, afet risk yönetimi, çatışma yönetimi, yaş farklılığı ve çeşitliğini göz önünde bulundurur ve gereken hassasiyeti gösterir.  Yardım projelerinde, mülteci ve yerinden edilmiş topluluklar gibi dezavantajlı grupların özel ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verir.

Uluslararası insani yardım kuruluşları ile işbirliği

Hayata Destek tüm projelerinde sivil toplum girişimlerini teşvik etmeyi ve yerel kapasiteyi desteklemeyi hedefler.
Yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kamu organları, yerel yönetimler ve üniversiteler ile işbirliğine önem verir.

Faydalanıcılardan bağışçılara kadar tüm paydaşlarına karşı hesap verebilir olmaya özellikle dikkat eder.

Projelerin titizlikle değerlendirilmesi ve projelerin hedef grup üzerindeki etkilerinin ölçülmesine özen gösterir.

Her proje deneyiminden dersler çıkarmayı ve kazanılan bilgi ve tecrübelerin Hayata Destek’in kurumsal ve teknik kapasitesine kazandırılmasına dikkat eder.

 

Hayata Destek, ortak amaçların gerçekleştirilmesi için işbirliği ve kaynak paylaşımının gücüne inanır.