English I
Koruma

E-Kart'la Hayata Destek Programı

Bağış Yap!

     E-Kart’la Hayata Destek Programı

 

Mart 2011’de baş gösteren Suriye Krizi ile milyonlarca Suriye’li ülkelerinden kaçarak komşu ülkelere sığındı. Krizin başlangıcından beş yıl sonra,7,6 milyondan fazla insan yerinden edildi. UNCHR’ın yakın zamanda yayınladığı bilgilere göre, şu anda Türkiye’de kayıtlı  1,8 milyon Suriyeli sığınmacı var ve bu sayının sadece %15’i Türkiye Cumhuriyeti  tarafından yönetilen 25 barınma merkezinde yaşıyor. Rakamlar kayıt dışı sığınmacıları kapsamıyor ve özellikle Türkiye’nin Güney Doğu ve büyük kentlerinde kamp dışında yaşayan Suriyeliler’in sayısı hızla artıyor.

E-kartla Hayata Destek Programı Batman ve Diyarbakır’da  kamp alanları dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların temel gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmayı ve maddi manevi pek çok alanda yaşayabilecekleri zorluklara karşı direnç kazandırmayı amaçlıyor.

1 Nisan 2015 tarihinde başlayan ve iki ilde toplam 5700 ihtiyaç sahibinin 8 ay boyunca düzenli olarak nakit yardımı almasını hedefleyen  program,  Aralık 2015 tarihinde tamamlanacak. 

E-Kartla Hayata Destek Programı kapsamına alınacak olan sığınmacılar; aile büyüklüğü, çocuk sayısı, hamilelik, engelilik durumu ve yoksulluk gibi kriterlerin yanı sıra gıdaya erişim ile ilgili gerçekleştirilen görüşme ve anketler göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor. Belirlenen aillelere e-kartlar aracılığı ile temin edilen kişi başı aylık 45 TL tutarındaki  koşulsuz nakit yardımı sayesinde, sığınmacılar ihtiyaçlarını kendileri belirleyip seçerek tedarik edebiliyor. Program aynı zamanda yerel ekonomiyi destekliyor ve sığınmacıların ev sahibi halk ile iletişim kurarak günlük hayata dahil olmalarına yardımcı oluyor. Nakit yardımına ek olarak program kapsamında bilgilendirici toplantılar düzenleniyor ve sığınmacıların bulundukları şehirdeki devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından verilen diğer hizmetler hakkında haberdar olmaları sağlanıyor.

E-kartla Hayata Destek Programı, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Ofisi (ECHO) fonu ve Alman yardım kuruluşu Diakonie Katastrophenhilfe’nin desteği ile Hayata Destek Derneği tarafından yürütülüyor. 

E-Kart'la Hayata Destek Programı'nı aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan takip edebiirsiniz.

    

E-Kartla Hayata Destek Programı ön başvurularla Batman’da başladı!

 

© STL /2015

Hayata Destek, E-Kartla Hayata Destek Programı'ndan yararlanacak sığınmacıların belirlenmesi için ilk adım olan ön kayıt sürecini, Batman'da 23 ve 24 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirdi. Suriye'li ve Irak'lı aileler, afiş ve broşürler aracılığıyla duyurulmış kayıt alanlarına gelerek kayıt yaptırdılar. Ön kayıt'ta 600-700 kişiye ulaşmak hedefleyen Hayata Destek, toplamda 650 kişiye kişiye ulaştı. Ön kayıt sürecinin ardından program yararlanıcılarını belirlemek adına Hayata Destek ekipleri ev ziyaretlerini gerçekleştirdiler. E-kartların dağıtımı program kapsamına dahil edilecek bireylerin belirlenmesini takiben gerçekleşecek. 

Programın Dava Takibi Bileşeni için Batman'da Hizmet Haritalaması Yapıldı. 

Suriyeli ve Iraklı sığınmacıları bulundukları bölgede kendileri için varolan hizmetlerden ve haklarından haberdar edebilmek için, Hayata Destek  ekibi bölgedeki yerel otoriteleri ziiyaret etmeye başladı.  

İlk ziyaretler Göç Dairesi Genel Müdürlüğü, Batman Barosu, Sağlık Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdüdürlüğü'nü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı kapsadı. Çalışma; Aile Sosyal Politikalar İl Müdüdürlüğü, Türk Tabipleri Birliği, Batman İnsan Hakları Derneği'nin bölgede önemli kurumlar olarak öne çıktıklarını gösterdi.  

Bölgede sağlık hizmetlerine erişim hem belediyeler hem de devlet hastaneleri tarafından sağlandığı ayrıca belediyenin Suriye'li nüfus için ücretsiz olarak tıbbi malzeme ve ilaç tedarik ettiği öğrenildi. Öte yandan, haritalama sonucundaEzidiller için sağlık hizmetlerine erişim konusunda eksiklik olduğu ve her iki popülasyon için de psiko-sosyal destek gerekliliğinin olduğu paylaşıldı.  

 4 Haziran: Batman'daki E-Kart'la Hayata Destek Yararlanıcılarına E-Kartlar Dağıtıldı! 

© STL /2015

Hayata Destek ekibi Batman'daki ihtiyaç sahiplerine e-kartlarını ulaştırdılar. E-kartların ilk yüklemesinin yapılması ile birlikte seçilmiş olan aileler önceden belirlenmiş marketlerden gıda alışverişlerini gerçekleştirebilecekler. 

Haziran 16: E-Kartla Hayata Destek Programına Dahil Aileler İlk Market Alışverişlerini Gerçekleştirdiler! 

© STL /2015

E-kartlara nakit yüklemesinin ardından, Batman'da Suriye'li ve Irak'lı aileler ilk defa marketlerden Hayata Destek ekipleri tarafından dağıtılmış lan e-kartlarla alışverişlerini yaptılar ve temel ihtiyaçlarını karşıladılar. 

© STL /2015

E-Kartla Hayata Destek Programı Basın Toplantısı İstanbul'da Cezayir Salon'a Düzenlendi 

E-Kart'la Hayata Destek Programı'nı tanıtım amaçlı düzenlenen basın toplantısı basın ve Sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarla Cezayir Salon'da 26 Hazran 2015 tarihinde gerçekleşti. Toplantıda ECHO İstanbul Ofisi'nden Jean Christophe Pegon, Hayata Destek'ten Sema Genel Karaosmanoğlu Suriye krizi üzerine konuştular. Pegon ve Karaosmanoğlu krizin hala devam ettiğine dikkat çekerek, insani yardımın gerekliliği üzerinde durdular. 

Ezidiler İçin Psiko – sosyal Destek Ve Kışa Hazırlık Yardım Programı

Ağustos 2014 başında Irak Sincar’a düzenlenen saldırı sonrasında onbinlerce Ezidi Türkiye’ye kaçtı. Ekim 2014’e gelindiğinde binlerce Ezidi hala Türki...