English I
Afete Hazırlık / Risk Azaltma

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP)

Bağış Yap!

 Hayata Destek Derneği, Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara başladı. Sivil Toplum Afet Platformu STKlar ve ilgili paydaşları, afet risklerini azaltma ve Türkiye’deki afetlere verimli bir şekilde müdahale edebilmek için bir araya getirmek ve aralarındaki işbirliğini güçlendirmek amacını taşımaktadır.

Projenin temel hedef grubu, Türkiye'de afet risklerinin azaltılması ve afete müdahale alanında çalışan ve çalışma potansiyeli olan sivil toplum kuruluşlarıdır. Kamu kuruluşları, üniversiteler, medya, özel sektör, uluslararası STK’lar, vb. SİTAP’ın hedef grupları arasında yer almaktadır.SİTAP afet alanında çalışan ve çalışma potansiyeli olan bütün STK’ların üyeliğine açık bir platformdur.

SİTAP;

İlgili STK’lar arasında iletişim, bilgi akışı ve koordinasyon sağlaması,

Afet yönetimi alanında STKların kamu kurumlarıyla olan ilişkilerin ve birlikte çalışma olanaklarının geliştirilmesi,

Afete yönetimi çalışmaları kapsamında uluslararası standartların, bilinirliğinin ve uygulanırlılığının arttırılması, eğitici yayınların, raporların derlenerek elektronik ortamda ulaşılabilir hale getirilmesi,

Afet alanında gönüllü ve profesyonel insan kaynağının geliştirilmesi,

Yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçekte afet yönetimi çalışmalarına STK’ların yaygın ve aktif katılımının sağlanması konularında çalışacaktır.

 2013 yılında SİTAP, Yürütücü Komitesini kurdu, pozisyon ve strateji belgesi ile iletişim planını hazırladı. Ayrıca potansiyel üyeleri ile ilgili bir veri tabanı geliştirdi. Afet alanında çalışan ve çalışma potansiyeli olan STK’larla ilgili bir ‘durum saptama araştırması’ yapmak amacıyla online anket çalışmasını yürüttü. SİTAP Tanıtım ve Ağ Oluşturma Toplantısı, 12 Kasım 2013 tarihinde 38 farklı kurumdan 50 kişinin katılımı ile gerçekleşti.

2014’te, SİTAP boşlukları tanımlama ve ilgili aktörlerin  çalışma grupları, kapasite geliştirme ve insani ilk eve standartları teşvik etme şekillerinde bir araya gelmesi için alan yaratma hedefiyle pek çok aktivite organize etti. Yaklaşık 100 farklı kurumdan,  300’den fazla bireyin katıldığı aktiviteler arasında:

• Mayıstaki maden kazasını takiben gerçekleştirilen ve sonrasında  SİTAP’ın  geliştirip yaydığı 3W (Kim, Ne, Nerede) matrisinin ortaya çıktığı  kordinasyon toplantıları

• Psikososyal Hizmetler Birliği ile birlikte düzenlenmiş olan “İnsani Yardımın Psikososyal Boyutu” üzerine bir panel

• Kamu sektörü STK işbirliği perspektifinden Suriyeli mülteciler üzerine bir seminer,

• Yerel hükümet ve STKlar arasındaki bir girişimi sunan “İnsani Yardım ilkeleri ışığında Türkiye’deki afet risklerini ve müdahale çabalarını azaltmak” üzerine bir seminer,

• III. Çalışma Grupları Toplantısı bulunmaktadır.

 Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi ile birlikte Hayata Destek İtalya’daki Sivil Koruma Dairesini ziyaret ederek kamu sektörü ve STK işbirliğinin güçlü yanları, etkinliğive operasyon modellerine dair tecrübelerden oluşan bir anlatı geliştirdi.  

 Ocak 2015 Sitap Bülteni’ne ulaşmak için tıklayınız. 

Hayata Destek İnsani Yardım İnsiyatifi Projesi

Hayata Destek, insani yardım alanında çalışabilecek kalifiye insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor. Amaç, Türkiye ve çevre ülkelerde meydana gelen a...