English I
Türkiye
Türkiye

Nüfus: 78.785.548

Etnik Bileşim: Türk %70-75, Kürt %18, diğer azınlıklar (Rum, Ermeni) %7-8

Din: Müslüman %99,8 (çoğunlukla Sünni), diğer %0,2 (çoğunlukla Hıristiyan ve Yahudiler)

GSYİH: $734.364.471.760

Kişi başına GSYİH: $9.890

İnsani Gelişmişlik İndeksi: Sıra 92

Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi: 73

Neredeyse 80 milyon insanın yaşadığı Türkiye, depremlere oldukça yatkın bir coğrafyaya sahiptir.  1999’da meydana gelen Marmara depremi yaklaşık 17.000 insanın ölümüne neden oldu.  2011 yılının Ekim ayında Van’da meydana gelen deprem ise 600 kişinin ölümüne neden oldu.  Yetersiz yapı malzemesi kullanımı ve kötü bina kalitesi, depremlerden bu kadar kolay zarar görülmesinin ana nedeni.  Seller, Türkiye’deki yıkıcı doğal afetler arasında ikinci sırada.

Türkiye'de beslenme ile ilgili bir sorun bulunmuyor.  Benzer şekilde, ülkedeki su kaynaklarına erişim ve teknik altyapı oldukça yüksek.  Toplam nüfusun üçte birinden az bir kısmının yaşadığı kırsal alanlarda, nüfusun %96’sı güvenli içme suyuna erişebiliyor.  Kentsel alanlarda nüfusun %97’si, gelişmiş atık su tesislerine sahip durumda; bu oran kırsal alanlarda %75.

Türkiye’nin en büyük insani sorunu, ülkenin güneydoğu bölgesinde ordu ile PKK arasında devam eden silahlı çatışmalar nedeniyle bir milyondan fazla insanın uzun süredir yerinden edilmiş olması.  Şiddet, 1990’ların sonlarından itibaren azaldı ancak çatışmalar halen sürüyor.  Bu durum, Irak ile ilişkilerde de anlaşmazlıklara neden oluyor.

1990’ların başlarından itibaren ülke, Afganistan, Bangladeş, Irak, İran ve Pakistan'dan gelen göçmenler için bir transit yol oldu.  Karadeniz bölgesinden geçen insan trafiği çoğunlukla Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Kırgızistan ve Özbekistan’dan gelenlerden oluşuyor. Türkiye, Avrupa’ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenler için de bir geçiş yolu konumunda.

Doğal Tehlikeler: Ciddi depremler, mevsimsel seller ve kuraklık

Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler
Yerinden edilmiş kişiler: 1-1,2 milyon (1984-1999 yılları arasında, PKK ile ordu arasındaki çatışmalar sırasında)