English I
UZMANLIK ALANLARIMIZ

Hayata Destek, afet öncesinde ve sonrasında uyguladığı projelerde kalite yönetimine verdiği önem dolayısıyla insani yardım konularında eğitimler, etki değerlendirme ve kapasite geliştirme çalışmaları yapar.

■ Afete Hazırlık ve Risk Azaltma

Hayata Destek, afet sonrası acil yardım ve iyileştirmenin önemi kadar afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmalarının önemine inandığı için bu alanda projeler planlar ve uygular.
Afete Hazırlık ve Risk Azaltma Projeleri

■ Acil Yardım ve İyileştirme

Yerel imkânların afetlerle baş etmeye yetmediği, ülke düzeyinde veya uluslararası yardım gerektirecek kadar büyük kayıpların yaşandığı durumlarda, Hayata Destek ekibi acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yürütür.
Acil Yardım Projeleri

■  Etki Değerlendirme

Hayata Destek, insani yardım operasyonlarında uygulanan projelerin değerlendirmesini yaparak bu alanda daha etkili, verimli ve şeffaf projeler yapılmasına katkı sağlar.

■  Eğitim

İnsani yardım alanında hem kişilere hem kurumlara yönelik eğitimler veren Hayata Destek, daha etkili bir afet yönetimi için çabalar.  BU

■  Kapasite Geliştirme

Yerel kaynakların geliştirilmesini ilke edinmiş olan Hayata Destek, yerelde bireysel ve kurumsal kapasiteleri arttıran çalışmalar uygular. 

İnsani Yardımı Kalkınmaya Bağlama

Hayata Destek, katılımcı kalkınmanın temelini oluşturan insani yardım projeleri geliştirir. Toplum temelli afet riski yönetimi projeleri insani yardımı kalkınmaya bağlayan örnek uygulamalardır.


Afete Hazırlık ve Risk Azaltma Projeleri

Afet Yönetim Portalı

Afet Yönetim Portalı, afetlere hazırlıktan zarar azaltmaya, müdahaleden iyileştirmeye kadar afet yönetiminin çeşitli alanlarında çalışmalar yürüten kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı ve ağ oluşumunu kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuş bir girişimdir.